اینترنت TD-LTE

سرویس مورد نظر خود را اینجا درج کنید

  خدمات اينترنت نسل ٤ ثابت (TD-LTE)

  پکیج ویژه

  نام سرویس

  قیمت (ریال)

  سرویس اینترنت ثابت TD-LTE، یکساله ۴۸۰ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ به همراه مودم TD-LTE TF-i۶۰ و سیم کارت

  ۲۹.۰۰۰.۰۰۰

  سرویس اینترنت ثابت TD-LTE، یکساله ۴۸۰ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ به همراه مودم (Outdoor) TD-LTE ZW۱۰۱ و سیم کارت

  ۲۲.۰۰۰.۰۰۰

  سرویس اینترنت ثابت TD-LTE، یکساله ۴۸۰ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ به همراه مودم TD-LTE L۰۱s و سیم کارت

  ۳۲.۰۰۰.۰۰۰

  سرویس اینترنت ثابت TD-LTE، یکساله ۴۸۰ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ به همراه مودم TD-LTE ۲۱۰۱Plus و سیم کارت

  ۲۵.۰۰۰.۰۰۰

  نام سرویس

  قیمت (ریال)

  اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه ۹ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

  ۲۵۵,۰۰۰

  اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه ۱۲ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

  ۳۰۵,۰۰۰

  اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه ۱۶ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

  ۳۵۵,۰۰۰

  اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه ۲۰ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

  ۴۰۰,۰۰۰

  اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه ۲۴ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

  ۴۴۰,۰۰۰

  اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه ۳۲ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

  ۵۲۰,۰۰۰

  اینترنت ثابت TD-LTE، یک ماهه ۴۲ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

  ۵۹۵,۰۰۰

  اینترنت ثابت TD-LTE، سه ماهه ۲۵ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

  ۵۱۵,۰۰۰

  اینترنت ثابت TD-LTE، سه ماهه ۳۵ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

  ۶۲۰,۰۰۰

  اینترنت ثابت TD-LTE، سه ماهه ۴۵ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

  ۷۰۰,۰۰۰

  اینترنت ثابت TD-LTE، سه ماهه ۷۰ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

  ۹۵۰,۰۰۰

  اینترنت ثابت TD-LTE، سه ماهه ۱۴۰ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

  ۱,۷۰۰,۰۰۰

  اینترنت ثابت TD-LTE، شش ماهه ۴۰ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

  ۷۹۰,۰۰۰

  اینترنت ثابت TD-LTE، شش ماهه ۸۰ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

  ۱,۲۵۰,۰۰۰

  اینترنت ثابت TD-LTE، شش ماهه ۱۲۰ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

  ۱,۸۰۰,۰۰۰

  اینترنت ثابت TD-LTE، شش ماهه ۱۶۰ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

  ۲,۲۰۰,۰۰۰

  اینترنت ثابت TD-LTE، شش ماهه ۲۰۰ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

  ۲,۷۰۰,۰۰۰

  اینترنت ثابت TD-LTE، شش ماهه ۲۶۰ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

  ۳,۴۰۰,۰۰۰

  اینترنت ثابت TD-LTE، شش ماهه ۵۰۰ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

  ۶,۶۰۰,۰۰۰

  اینترنت ثابت TD-LTE، شش ماهه ۱۰۰۰ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

  ۱۲,۵۰۰,۰۰۰

  اینترنت ثابت TD-LTE، یکساله ۸۰ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

  ۱,۴۰۰,۰۰۰

  اینترنت ثابت TD-LTE، یکساله ۱۶۰ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

  ۲,۴۰۰,۰۰۰

  اینترنت ثابت TD-LTE، یکساله ۲۶۰ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

  ۳,۷۰۰,۰۰۰

  اینترنت ثابت TD-LTE، یکساله ۳۶۰ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

  ۴,۹۹۰,۰۰۰

  اینترنت ثابت TD-LTE، یکساله ۴۸۰ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

  ۶,۶۰۰,۰۰۰

  اینترنت ثابت TD-LTE، یکساله ۱۰۰۰ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

  ۱۳,۰۰۰,۰۰۰

  اینترنت ثابت TD-LTE، یکساله ۲۰۰۰ گیگ با سرعت ۱ تا ۴۰ مگ

  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

  گیگ باکس TD-LTE

  نام سرویس

  حجم دوره

  قیمت ( ريال)

  گیگ باکس ۲ گیگ ۱ روزه

  2 گیگ

  ۵۶.۰۰۰

  گیگ باکس ۵ گیگ ۳ روزه

  5 گیگ

  ۱۳۵.۰۰۰

  گیگ باکس ۱۵ گیگ ۷ روزه

  15 گیگ

  ۳۳۰.۰۰۰

  گیگ باکس ۵۰ گیگ ۱۵ روزه

  50 گیگ

  ۹۰۰.۰۰۰

  گیگ باکس روزانه ،قابل استفاده تا پایان مدت گیگ باکس یا مدت سرویس هر کدام زودتر به پایان برسد.